Un domeniu mai puțin prezent în preocupările filateliștilor este corespondența oficială din timpul ocupației germane în anii Primului Război Mondial. Acest subiect se întâlnește rar în colecții și nici literatura filatelică nu este generoasă în această privință. În general acest tip de corespondență nu este foarte atractiv pentru filateliști pentru că fiind scutit de taxele poștale nu poartă francaturi și piesele respective nu sunt spectaculoase. Pe de altă parte aceste corespondențe au ajuns mai greu în circuitul filatelic deoarece au fost păstrate (din păcate în multe cazuri chiar distruse) în arhivele instituțiilor. Relativa lor raritate a făcut să fie mair ar abordate - în exponate și studii - si de aceea sunt mai puțin cunoscute.

Prin Ordonanța nr. 140 din 6 iunie 1917 se reglementa activitatea poștei oficiale în timpul ocupației germane în România în perioada Primului Război Mondial. Prevederile ordonanței priveau corespondența autorităților statului, prin acestea înțelegându-se autoritățile centrale, comunale și cele bisericești. Plicurile care conțineau documente ale autorităților statului trebuiau predate la Poștă deschise și având mențiunea „Afacere de serviciu a statului”. Corespondența oficială a instituțiilor statului putea fi depusă și la oficiile poștale militare. Principala prevedere era însă gratuitatea corespondenței oficiale, aceasta fiind scutită de taxele poștale precum și de timbru de ajutor.

Având în vedere că acest aspect al istoriei noastre poștale a fost rareori abordat considerăm interesantă prezentarea, în continuare, a câtorva corespondențe  oficale ale statului în timpul ocupației germane din anii Primului Război Mondial:

1. Document trimis de Serviciul Sanitar al comunei Albești către administratorul plășii Argeș, la Curtea de Argeș, la 26 septembrie 1917, prin Comandamentul Mobil de Etape nr. 286 (Mobile Etappen Komandatur nr. 286) Comandamentele de etapă, germane sau austro-ungară, erau unități de administrație militară în cadrul unui județ. Interesantă este ștampila de cenzură cu textul „Jnhalt geprüft / Beförderung zugelassen” (corect  „Inhalt.....”). Se remarcă o greșeală de ortografie, Jnhalt în loc de Inhalt. Probabil că în atelierul local în care s-a confecționat ștampila au fost culese greșit literele. Având în vedere rigurozitatea tipic germană ar fi interesant de stabilit cât timp a fost tolerată această greșeală, adică după cât timp ștampila a fost înlocuită cu una cu text corect. Pe acest document nu este mențiunea „Afacere de serviciu a statului” (Landesdienstsache), așa cum prevedea Ordonanța nr. 140/06.06.1917. Corespondența nu a fost trimisă prin poșta civilă, ci prin poșta militară, privilegiu de care puteau beneficia autoritățile statului conform prevederiloer Ordonanței nr. 140/06.06.1917. De fapt corespondența a fost depusă la sediul Mobile Etappen Komandatur nr. 286 care avea sediul la Curtea de Argeș și de aici a fost transmisă prin curier destinatarului. Ștampila dreptunghiulară cu textul Briefstempel/Mob. Etappen-/Komandatur 286, avea rolul dea atesta caracterul oficial sau militar, după caz, și implicit scutirea de taxe poștale.

 

 

fig 1ok

 

 

2. Anvelopa unui document trimis tot prin Comandamentul Mobil de Etape nr. 286, de un expeditor neidentificat, administatorului plășii Argeș, la Curtea de Argeș. Data expedierii nu a putut să fie identificată. Pe anvelopă se găsește aceiași interesantă  ștampilă de cenzură și ștampila rotundă Mobile Etappen Komandatur 286/Brief - Stempel, care avea rolul de a atesta caracterul de corespondență militară sau oficială (în cazul de față oficială) și implicit scutirea de taxe poștale precum și mențiunea Landesdienstsache., spre deosebire de primul document, la care această mențiune lipsește.

 

 

 0 figura-lipsa

 

 

3. Anvelopă a unui document expediat probabil din București, la 22 decembrie 1917, adresat prefectului județului Dolj, prin poșta civilă. Pe anvelopă este mențiunea Landesdeutsache (interesantă această formulare, de obicei se utiliza formula Landesdienstsache), ștampila de cenzură GEPRÜFT / 22 DEZ. 1917 / Postüberwachungsstelle și ștampila de zi BUKAREST 22.DEZ.17. Este un caz tipic de circulație a unei corespondențe oficiale prin poșta civilă.

 

 

fig 3

 

 

4.Anvelopa unui document trimis de Școala rurală mixtă din Giulești –Rusănești (județul Vâlcea), prin agenția poștală Măciuca (AGENȚIA SPECIALA MACIUCA 1.NOV.918), revizorului școlar al județului Vâlcea, în 1 noiembrie 1918. Nu există ștampilă de sosire la Rm. Vâlcea, nici de cenzură și nici mențiunea Landesdienstsache.Documentul a fost transmis pin poșta civilă.

 

 

fig 4 ju

 

 

5. Plic expediat de Casa Funcționarilor Publici (foto deschidere text), aflată „sub administrație forțată militară”, președintelui Tribunalului Dolj, la 26 octombrie 1917. Pe plic se găsește mențiunea Landesdienstsache, ștampila de cenzură GEPRÜFT / 26. OKT.. 1917 / Postüberwachungsstelle, ștampila indicativ a cenzorului (cifra 5 în pătrat) și ștampila de zi BUKAREST -26.OCT.917. Conform prevederilor legale, plicul a fost depus la poștă deschis, clapeta din spate a plicul nefiind lipită. Corespondența a fost transmisă prin poșta civilă.

Articol apărut inițial în revista Philatelica.ro, an VII, nr. 4 (39) octombrie-decembrie 2015


Cristian Scăiceanu

Cristian Scăiceanu

Consultant strategie, Cancelaria BNR

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori