Pe baza unui documentar întocmit în cadrul Băncii Naționale a României, prezentăm în continuare informații legate de nivelurile de salarizare a conducătorilor unor bănci centrale reprezentative din Uniunea Europeană, așa cum acestea au fost făcute publice.

Trebuie menționată, încă de la început, dificultatea realizării unei simple comparații între veniturile obținute de guvernatorii și membrii consiliilor de administrație ai diferitelor bănci centrale, dată fiind diversitatea structurii veniturilor salariale, a modului de prezentare a acestora, precum și a regimului fiscal diferit de la un stat la altul. În plus, aria de competențe, precum și sistemul de administrare a băncilor centrale variază substanțial, astfel încât responsabilitățile structurilor de conducere ale acestora nu sunt similare. Spre exemplu, în unele cazuri băncile centrale nu au atribuții legate de supravegherea prudențială a sectorului bancar, în alte cazuri responsabilitatea pentru procesul decizional se împarte între conducerea executivă și Consiliul de supraveghere.

Precizăm că informațiile au fost preluate de pe website-urile băncilor centrale, iar transformarea din moneda națională în euro, acolo unde a fost cazul, s-a realizat la cursul publicat de Banca Centrală Europeană (BCE) în data de 11 august 2016.

 

1. Banca Centrală Europeană

În anul 2015, salariul de bază (basic salary) plătit Președintelui BCE a fost de 385.860 euro. Totodată, Președintele beneficiză în mod gratuit de o reședință oficială aflată în proprietatea BCE.

Membrii Comitetului Executiv și membrii cu normă întreagă ai Consiliului de Supraveghere angajați de BCE primesc, pe lângă salariul anual de bază, alocații suplimentare pentru reședință și reprezentare. La acestea se adaugă și alte sume cu titlul de alocații, cum sunt cele pentru întreținerea locuinței, alocații pentru copiii minori și alocații școlare (household, child and education allowances), în funcție de situația individuală a fiecărei persoane. Suplimentar, acești reprezentanți ai conducerii instituției beneficiază de plăți făcute de BCE în contul contribuțiilor acestora la fonduri specializate pentru asigurări medicale și împotriva accidentelor.

 

2. Banca Angliei

În anul financiar 2014 - 2015, venitul total (total remuneration) al Guvernatorului a fost de 879.773 lire sterline, echivalentul a 1.022.540 euro. Această sumă reprezintă:

  • Salariu de bază (base salary) – 480.000 lire sterline, echivalentul a cca. 557.893 euro;
  • Avantaje în natură impozabile (taxable benefits) – 251.633 lire sterline, echivalentul a 292.467 euro, în care sunt incluse alocația pentru locuință (în sumă de 250.000 lire sterline, echivalentul a 290.569 euro) și contribuția pentru asigurări și servicii medicale, în sumă de 1.633 lire sterline, echivalentul a 1.898 euro;
  • Contribuții la fondul de pensii al băncii (pension benefits) – 148.140 lire sterline, echivalentul a 172.180 euro.

Banca Angliei publică același tip de informații și pentru ceilalți membri ai Consiliului de administrație (The Court of Directors).

 

3. Banca Națională a Belgiei

În anul 2015, salariul anual (annual gross salary) al Guvernatorului a fost de 478.559 euro, al Viceguvernatorului de 382.847 euro, în timp ce ceilalți membri ai Consiliului de administrație au primit un salariu anual de 330.040 euro.

Totodată, membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Belgiei le este oferit un plan de pensii suplimentar faţă de cel standard la nivel național. În anul 2015, contribuţia plătită de Banca Națională a Belgiei, în cadrul acestui plan de pensii, pentru cei opt membri ai Consiliului de administrație, a însumat 729.195 euro.

 

4. Banca Olandei

În anul 2015, venitul anual brut (total remuneration - in gross terms) al Președintelui, însumând 421.145 euro, a fost compus din:

  • Salariu anual (salary) inclusiv prima de vacanță și al 13-lea salariu – 378.646 euro;
  • Contribuție a angajatorului la asigurarile sociale (employer’s social insurance contributions and other compensation) – 18.067 euro;
  • Contribuție a angajatorului la schema de pensii (employer’s pension contributions) – 24.432 euro.

Banca Olandei aplică un sistem dualist de administrare, format din două paliere de conducere, respectiv Consiliul de Supraveghere (Supervisory Board) și Directorat (Governing Board).

Aceasta publică informații legate de veniturile membrilor ambelor structuri de conducere.

 

5. Banca Centrală a Germaniei

În anul 2015, venitul (remuneration) Președintelui a fost de 436.356 euro, fiind format din:

  • Salariu de bază (pensionable salary) - 354.549 euro;
  • Remuneraţie specială, care nu este inclusă în salariul de bază (non-pensionable remuneration) - 76.694 euro;
  • Alocație pentru diferite cheltuieli (standard expenses allowance) - 5.113 euro.

Deutsche Bundesbank publică informațiile legate de remunerațiile pe care le primesc și ceilalți membri Consiliului de administrație.

 

6. Banca Spaniei

Salariul anual (annual gross salary) al Guvernatorului a fost în anul 2015 de 174.734 euro. Pe lângă salariu, Guvernatorul beneficiază de alte alocații suplimentare (supplementary personal allowances), pentru care nu sunt disponibile informații publice.

Banca Spaniei publică informații privind remunerațiile membrilor structurilor de conducere, respectiv ai Consiliului de administrație și ai Comitetului executiv.

 

7. Banca Centrală a Ungariei

Remunerația lunară (monthly remuneration) a Guvernatorului, stabilită prin noul Act on the Magyar Nemzeti Bank (intrat în vigoare în luna iulie 2016) este de 5.000.000 forinți, care reprezintă la cursul actual aproximativ 16.116 euro.

În plus, mai sunt acordate alte avantaje (non-cash allowances, benefits in kind and social benefits), pentru care nu sunt disponibile informații publice.

De asemenea, menționăm că și Banca Centrală a Ungariei aplică un sistem dualist de administrare, responsabilitatea pentru adoptarea deciziilor importante fiind împărțită între conducerea executivă și Consiliul de supraveghere. Remunerația celorlalți membri ai structurilor de conducere este calculată în raport cu salariul Guvernatorului, fiind stabilită prin lege ca un procent fix din venitul acestuia.

 

8. Banca Națională a Cehiei

În anul 2015, valoarea salariului (gross salary) Guvernatorului a fost de 190.391 euro, acesta fiind compus din salariu de bază (basic wage), primă de vacanță (holiday pay), bonusuri de performanță (performance-related bonuses), bonusuri pentru lucrul în zilele nelucrătoare (bonuses for working on non-working days).

Banca Națională a Cehiei publică același tip de informații și pentru ceilalți membri ai Consiliului de administrație.

 

9. Banca Franței

Banca Franței nu publică informații privind remunerarea individuală a membrilor structurilor de conducere ale instituției (Consiliul General – 11 membri și Comitetul Executiv – 15 membri), ci doar valoarea agregată a veniturilor respective, care a fost de 3,1 milioane euro în 2015 (gross remuneration and payment in kind).

Guvernatorul primește un salariu echivalent cu cel al Vicepreședintelui Consiliului de Stat (Conseil d’Etat), al cărui salariu nu este public.

 

10. Banca Națională a Poloniei

Banca Națională a Poloniei nu publică informații referitoare la veniturile conducerii băncii.

 

11. Banca Centrală a Luxemburgului

Banca Centrală a Luxemburgului publică în formă agregată veniturile celor 3 membri ai conducerii executive (Executive Board), care în anul 2015 au însumat 736.878 euro.

 

12. Banca Greciei

Banca Greciei nu publică informații referitoare la veniturile conducerii instituției. În trecut, astfel de informații au fost furnizate membrilor Parlamentului național, la solicitarea acestora, răspunsurile respective fiind vehiculate la vremea respectivă de către media în spațiul public.


Bogdan Mihai

Bogdan Mihai
Director adjunct al Direcției relații internaționale, BNR

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori