Ce este BANCAS?

 

La 1 decembrie 2021, Academia de Studii Economice din București și Banca Națională a României au semnat un protocol prin care își unesc eforturile în vederea impulsionării cercetării și performanței academice în domeniul monetar-bancar. Un obiectiv al acestui protocol este organizarea, în parteneriat, începând cu anul universitar 2022/2023, a unui program de masterat cu specializare în activitatea băncilor centrale, în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV). Acest masterat se numește BANCAS.

BANCAS are ca scop să ofere celor interesați în aprofundarea domeniul bancar o altă perspectivă de învățare, prin aducerea sub aceeași cupolă a experienței și a cunoștințelor lectorilor din BNR cu expertiza academică a corpului profesoral din ASE, totul într-o manieră cât mai aplicată. În două cuvinte, BANCAS înseamnă BANKING APLICAT.

BANCAS urmărește să acopere o nișă neexploatată la potențial în domeniul academic, punând accent pe experiența practică, în complementaritate cu alte programe de masterat concentrate cu precădere pe fundamentele teoretice. De exemplu, pentru cei interesați de aprofundarea în special a elementelor teoretice de macroeconomie financiară, programul de masterat DOFIN tot din cadrul FABBV poate fi o opțiune.

 

Cui se adresează BANCAS?

 

BANCAS vizează în principal două categorii de viitori studenți. În primul rând, programul îi are în vedere pe cei aflați în ultimul an al ciclului de licență și care doresc să aprofundeze domeniul bancar și al băncilor centrale într-o manieră foarte aplicată. Este vorba de studenți din domeniul economic, dar sunt bineveniți și cei licențiați în alte ramuri, cum ar fi științele juridice, matematică, inginerie, IT etc. Nu putem să nu menționăm faptul că numeroși președinți de bănci centrale sau de bănci comerciale au la bază studii juridice sau au finalizat studii matematice sau inginerești, urmând, ulterior, un program de masterat în domeniul financiar. În al doilea rând, BANCAS dorește să ofere o nouă provocare acelora care deja lucrează în domenii legate de sistemul financiar și care se gândesc să-și continue procesul de învățare într-un nou ciclu de doi ani. De multe ori, cei cu responsabilități de conducere aleg să parcurgă un masterat în domeniul financiar pentru o înțelegere mai bună a efectelor pe care evoluțiile macro-financiare le au asupra domeniului în care activează.

Așa cum este gândit planul de învățământ al programului de masterat, BANCAS va pregăti studenții în special pentru formarea expertizei pentru aceia care intenționează să urmeze o carieră (i) în direcțiile de specialitate din BNR legate de activitatea bancară (stabilitate financiară, supraveghere, reglementare, rezoluție, operațiuni de piață etc.), (ii) în cadrul departamentelor strategice ale băncilor aflate în dialog strâns cu banca centrală (managementul riscului, trezorerie, conformitate etc.), respectiv (iii) în cadrul firmelor de consultanță pe domeniul bancar.

 

Care este rolul BNR în curricula BANCAS?

 

BNR va fi prezentă în programul de masterat BANCAS cu șase domenii: (1) stabilitate financiară și politică macroprudențială, (2) supraveghere microprudențială, (3) reglementare bancară, (4) rezoluție bancară, (5) operațiuni interbancare și administrarea rezervelor internaționale și (6) modelarea cerințelor de capital și de provizioane. Implicarea BNR a fost fundamentată și pe baza răspunsurilor pe care băncile și firmele de consultanță le-au trimis în cadrul unui chestionar dedicat.

O scurtă descriere a echipei BNR, în funcție de domeniile acoperite, este următoarea.

(1) Stabilitate financiară și politică macroprudențială

Acesta este un domeniu care a căpătat importantă semnificativă peste tot în lume după criza financiară globală din 2008. În cadrul cursului ne propunem să prezentăm masteranzilor care sunt obiectivele prin care autoritățile urmăresc să mențină stabilitatea financiară și care sunt instrumentele macroprudențiale pentru atingerea acestor obiective. Cu unele dintre aceste instrumente s-a întâlnit oricine a dorit să ia un credit în ultimii aproape 20 de ani: solicitări legate de avansul minim (în termeni de specialitate loan-to-value ratio) sau legate de gradul maxim de îndatorare acceptat (în termeni de specialitate debt service-to-income ratio). Vom explica cum funcționează aceste instrumente și cum se calibrează valorile în cazul României, dar și în alte state din UE. La seminar vom calcula împreună cum se stabilesc nivelurile amortizoarelor de capital pentru băncile de importanță sistemică din România. Vom aprofunda metodologia de implementare a amortizorului anticiclic de capital în funcție de evoluția creditării și a condițiilor macroeconomice. Vom rula împreună teste de stres pentru bănci, folosind modelele similare celor utilizate de BNR atât pentru testarea solvabilității, cât și a lichidității. Vom prezenta soluții de monitorizare a stabilității financiare pe care multe alte bănci centrale din lume sau Fondul Monetar Internațional le folosesc.

Echipa de lectori pentru această disciplină are o experiență îndelungată la nivel național și european în domeniul stabilității financiare. Alături de mine la această disciplină voi avea doi colegi de elită. Alexie Alupoaiei are o experiență de 13 ani în cadrul Direcției stabilitate financiară, în prezent având funcția de consilier al direcției. Alexie este doctor în finanțe, a absolvit un program post-doctoral în cadrul Academiei Romane cu specializarea în macroeconomie, iar ulterior a obținut diploma de masterat în matematică la Universitatea din București. Matei Kubinschi este cel de-al doilea expert, este consilier al direcției și are o experiență de 8 ani în cadrul Direcției stabilitate financiară, în arii de specialitate precum piețe și infrastructură financiară sau politică macroprudențială. În plan academic, Matei a absolvit cursurile programului de masterat DOFIN ca șef de promoție și a primit titlul de doctor în finanțe în anul 2021. Toți trei avem o bogată activitate de cercetare care s-a reflectat și în publicarea de numeroase articole științifice, precum și în participări la conferințe internaționale în care ne-am prezentat lucrările.

În cazul meu, lucrez în BNR de peste 20 de ani și m-am alăturat colectivului Direcției stabilitate financiară încă de la înființarea acesteia în anul 2004. Sunt prezent în diverse grupuri de lucru europene, fiind astfel la curent cu subiectele internaționale privind politica macroprudențială. În plan academic, am terminat ca șef de promoție Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE București și, în anul 2007, am obținut titlul de doctor în finanțe. De asemenea, la începutul anilor 2000 am făcut parte din colectivul Catedrei de Monedă din FABBV.

(2) Supraveghere microprudențială

Supravegherea este un domeniu cheie care asigură că băncile rămân solide și își pot desfășura în bune condiții activitatea. Ne propunem să prezentăm masteranzilor cum se realizează supravegherea bancară la nivel internațional și care sunt cele mai bune practici în domeniu. Vom aprofunda supravegherea în funcție de risc derulată în cadrul BNR, cu accent pe evaluarea principalelor riscuri bancare, așa cum au rezultat din experiența BNR în calitate de supraveghetor al sectorului bancar din România. Obiectivele urmărite în programul de supraveghere, rezultatele acțiunilor de supraveghere efectuate de BNR, cu exemple de constatări și măsuri dispuse, vor completa abordarea aplicată pe care o avem în vedere în cadrul acestei discipline.

Pentru o îmbinare și mai amplă a părții teoretice cu cea practică, subiectul supravegherii microprudențiale va fi acoperit în parteneriat cu un coleg din Departamentul de Monedă și Bănci din cadrul FABBV. Lectorul din partea BNR este directorul direcției Supraveghere, dl Adrian Cosmescu, care va reveni în fața masteranzilor după o perioadă mai lungă (Adrian fiind, în perioada 1992-1998, cadru didactic asociat în cadrul Catedrei de Monedă-credit). Adrian lucrează în BNR din anul 1993, având experiență în numeroase departamente ale băncii. Cea mai lungă experiență este în domeniul supravegherii bancare, conducând direcția de specialitate a BNR începând cu anul 1999 (mai întâi ca director adjunct și din anul 2020 ca director). Adrian va împărtăși studenților de la masterat și ceea ce este nou și important în domeniu la nivel european, fiind membru în cele mai relevante grupuri de lucru de acest gen încă din anul 2002.

(3) Reglementare bancară

Activitatea bancară este strâns legată de cadrul de reglementare. Acest domeniu a cunoscut modificări alerte în ultimele decenii, astfel că este important ca viitorii studenți de la BANCAS să aprofundeze principalele aspecte ce țin de reglementarea fondurilor proprii și a sistemului de adecvare a capitalului intern la riscuri, reglementarea riscului de credit și a riscului de contrapartidă, a riscului de lichiditate, de piață, de concentrare, particularități de reglementare în context digital și transfrontalier (grupuri/fintech), reforme de reglementare în contextul provocărilor generate de pandemia COVID și schimbările climatice etc. Stăpânind aceste cunoștințe, considerăm că un masterand își va găsi mult mai ușor un loc de muncă pe profil bancar la BNR, într-o bancă sau într-o firmă de consultanță.

Alături de un cadru universitar din Catedra de Monedă, din partea BNR la predarea acestui subiect va fi dna Mirela Dima. Mirela este directorul Direcției reglementare și autorizare din BNR, având o experiență de peste 20 de ani în cadrul băncii centrale în activitatea de reglementare prudențială și contabilă. Mirela și-a început cariera în banca centrală, concomitent derulând pentru o perioadă și activitate universitară în cadrul ASE (catedra de Contabilitate Financiară). Mirela este doctor în științe economice, interesul principal al tezei reprezentându-l studiul factorilor care au modelat în timp dezvoltarea și evoluția teoriilor și metodelor contabile, inclusiv în context IFRS. În decursul activității în banca centrală, Mirela a coordonat proiecte de anvergură, precum transpunerea prevederilor Basel II în reglementările aplicabile sectorului bancar sau elaborarea reglementărilor privind obligațiunile garantate. Masteranzii vor fi pe mâini bune – la întrebările legate de implementarea prevederilor de la Basel va încerca să răspundă chiar persoana care a lucrat la acestea! Totodată, prin activitatea derulată în cadru grupurilor de lucru organizate la nivelul Comisiei Europene și al Autorității Bancare Europene, Mirela a dobândit o bogată experiență în activitatea de negociere a actelor europene cu relevantă în domeniul managementului riscurilor bancare, urmărind identificarea și promovarea soluțiilor ce pot răspunde cât mai bine specificului național.

(4) Rezoluție bancară

În strânsă legătură cu menținerea stabilității financiare este și domeniul rezoluției bancare. Ne propunem să familiarizăm masteranzii de la BANCAS cu acest domeniu relativ nou, care a căpătat importanță semnificativă în ultimul deceniu. Vom vorbi despre cadrul de rezoluție bancară, respectiv principiile și obiectivele cadrului de rezoluție în UE și în România, planificarea rezoluției vs. acțiunea de rezoluție, finanțarea rezoluției etc. Pentru că dorim să oferim o abordare cât mai aplicată și acestui domeniu, am pregătit pentru studenți cazuri concrete de acțiuni de rezoluție din Europa pe care să le lucrăm împreună la seminar.

Îl avem alături de noi pe Emil Vonvea, directorul direcției Rezoluție bancară din BNR. Emil a coordonat construirea autorității de rezoluție din România și are deja o experiență bogată în planificarea activităților de rezoluție, operaționalizarea strategiilor de rezoluție, rularea de simulări pentru salvarea de bănci în dificultate etc. Emil este membru în grupuri de lucru europene și internaționale privind acest domeniu și este dornic să împărtășească cu masteranzii aceste cunoștințe. De altfel, expertiza lui Emil de peste 12 ani în BNR și mulți alți ani de banking în domeniul privat reprezintă un activ valoros al programului de masterat și îi invităm pe studenți să beneficieze cât mai mult de el.

Alături de Emil Vonvea, pe partea de rezoluție bancară va fi dna Ana-Maria Olteanu, șef serviciu Coordonare strategii și politici de rezoluție. Înainte de a se alătura BNR, Ana-Maria a dobândit experiența profesională bogată în investment banking, private banking și consultanță în Marea Britanie, Austria și România. Ana-Maria este absolventă a MSc Accounting&Finance în cadrul London School of Economics and Political Science și deține titlul de Doctor în Finanțe, conferit în cadrul Academiei de Studii Economice pentru lucrarea ”Influența ratingurilor de țară asupra piețelor de capital”.

(5) Operațiuni interbancare și administrarea rezervelor internaționale

Cele mai ample operațiuni bancare au loc pe piața monetară și pe cea valutară. Miliarde de lei și euro se tranzacționează zilnic pe piața interbancară între BNR și bănci, iar rezultatele ne influențează pe toți din perspectiva evoluției cursului de schimb și a ratelor de dobândă. În plus, atât BNR, cât și băncile derulează operațiuni pe piețele internaționale, cu scopul gestionării rezervelor internaționale ale țării, respectiv pentru nevoi de trezorerie. Aceste operațiuni reclamă cunoașterea conceptelor de alocare strategică și alocare tactică a activelor, a conceptului de portofoliu “benchmark”, măsurarea şi raportarea performanţei portofoliilor de obligaţiuni şi a performanţei ajustate cu nivelul de risc asumat etc. Este ceea ce ne propunem să le prezentăm masteranzilor de la BANCAS.

În acest scop, îi vom avea alături de noi pe experții de elită care se ocupă în BNR și în bănci de aceste operațiuni. Coordonatorul cursului este Ionuț Șerban care are o experiența de aproape 20 de ani in banca centrală, în diverse zone de activitate: contabilitate, raportare financiară, resurse umane, operațiuni de politica monetară, administrarea rezervelor internaționale, managementul riscului financiar aferent administrării rezervelor internaționale. Ionuț a absolvit programul de masterat ”Finanțe și piețe de capital” din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, precum și un program de pregătire doctorală în domeniul Contabilității manageriale, din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune. Așa cum am menționat, Ionuț pregătește să invite la cursuri și seminarii cei mai buni trezorieri din România. L-aș aminti pe Victor Andrei, director în cadrul Direcției operațiuni de piață din BNR, cu experiență foarte bogată în conducerea operațiunilor de trezorerie ale unor băncilor internaționale și care este foarte căutat în prezent să predea și în alte țări ceea ce a acumulat. Nu în ultimul rând, programul va beneficia și de sprijinul lui Șerban Matei, directorul Direcției relații internaționale, cu o experiență de 20 de ani în operațiuni de piață ale BNR, fost reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional. Studenții sunt invitați să profite cât mai mult de această echipă, astfel încât la momentul finalizării BANCAS, operațiunile interbancare și de administrare a rezervelor internaționale să fie stăpânite cât mai bine!

(6) Modelarea cerințelor de capital și provizioane

Odată cu Basel II (anul 2004), băncile au început să folosească tot mai mult modele interne pentru calcularea cerințelor de capital. Identificarea nevoilor de provizionare au urmat aceeași cale. În consecință, în prezent, pregătirea de experți pentru a modela cerințele de capital și provizioane este o prioritate nu doar în băncile centrale și autoritățile de supraveghere, dar și în bănci și în firmele de consultanță. Este ceea ce ne propunem și noi în cadrul acestei discipline, respectiv să familiarizăm masterandul de la BANCAS cu modelele de scoring, analize univariate și multivariate, evaluarea calibrării unui model de rating și introducerea marjelor de conservatorism, prevederile IFRS 9 etc.

La această disciplină o voi avea alături de mine pe Luminița Tatarici. Luminița este absolventă a Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din ASE, a programului de masterat DOFIN și are titlul de doctor în finanțe. Este economist principal în cadrul Direcției stabilitate financiară din BNR, având o experiență de 12 ani. Dintre domeniile Luminiței de expertiză amintesc validarea modelelor interne de risc a instituțiilor de credit (activitate pentru care a furnizat expertiză și altor bănci centrale), riscul climatic și implicațiile asupra sectorului bancar, riscurile provenind din evoluțiile pieței imobiliare etc. Vom mai fi ajutați la seminar de Marian Mihai și Ștefan Racoviță, ambii cu expertiză de mulți ani în domeniul validării modelelor interne privind cerințele de capital. Marian a absolvit programul de masterat ”Cercetări avansate în finanțe” din cadrul FABBV și în prezent urmează un program de masterat cu specializarea Artificial Intelligence în cadrul Facultății de Matematică-Informatică. Ștefan a terminat inginerie în 2008 în Franța (ENSIIE), specializându-se ulterior în cadrul Columbia University (2013) în modelare matematică aplicată finanțelor. Anterior alăturării Direcției stabilitate financiară din BNR, a lucrat pentru diverse bănci de investiții, atât în România, cât și în străinătate.

Mai amintesc un lucru care ilustrează atât caracterul puternic aplicat pe care intenționăm să-l imprimăm programului de masterat BANCAS, cât și alinierea la tendințele mondiale. Ne propunem să utilizăm în cadrul unor seminarii de la această disciplină a limbajului de programare Python, pentru a familiariza studenții cu acest limbaj de programare și a derula alături de ei diverse exerciții. Python este limbajul cel mai utilizat pe glob în prezent în domenii care au legătură cu inteligența artificială, machine learning și big data, respectiv domenii care capătă o importanță tot mai mare în activitatea modernă de banking. De altfel, planul de învățământ al BANCAS prevede în semestrul al doilea al anului 1 de studiu o disciplină dedicată familiarizării cu limbajul Python, astfel că studenții vor putea să-și exerseze cunoștințele dobândite și prin modelarea cerințelor de capital bancar.

Închei prezentarea echipei BNR cu un membru special și foarte valoros, un suporter puternic al programului de masterat BANCAS și elementul principal de legătură între BNR și ASE: Dan Nițescu. Dan este atât profesor universitar doctor în cadrul FABBV, Catedra de Monedă, cât și consilier al Guvernatorului BNR pe probleme de managementul riscului. Dan are o prezență de peste 20 de ani la catedră și o experiență similară în domeniul financiar-bancar, din care 10 ani în bănci comerciale și peste 10 ani în banca centrală. Sunt cele mai bune premise ca expertiza lui Dan atât pe tărâm academic, cât și al sistemului financiar, să asigure un liant instituțional solid care să conducă la dezvoltarea importantă a acestui proiect de masterat. Dan va transmite masteranzilor BANCAS cunoștințe care sunt esențiale atât pentru cei care doresc o carieră în banca centrală, cât și pentru cei interesați să lucreze în sistemul financiar sau în firmele de consultanță: managementul riscului, audit intern, guvernanța corporativă, comportamentul consumatorilor sau gestiunea relațiilor cu clienții.

 

Ce sprijin financiar și alte oportunități oferă BANCAS studenților săi?

 

Atât BNR, cât și băncile care activează în România, acordă o importanță deosebită formării noilor generații de experți bancari. Avem alături de noi în acest proiect BNR-ASE câteva dintre cele mai mari bănci și firme de consultanță din România. Pe lângă faptul că acestea și-au exprimat disponibilitatea de a fi alături de lectorii din ASE și BNR cu cei mai buni experți pe care îi au pe domeniile BANCAS, și-au arătat disponibilitatea de a sprijini financiar performanța academică a studenților. În mod concret, cei mai performanți studenți ai BANCAS vor primi burse din partea respectivelor bănci și firme de consultanță. În plus, cele mai bune lucrări de cercetare și teze de disertație vor fi premiate de aceleași entități. Festivitatea de premiere va fi în cadrul Conferinței anuale BNR-ASE, astfel încât să-i promovăm și pe această cale în fața publicului și a presei pe studenții de elită ai BANCAS.

 

În loc de concluzii...o recomandare

 

Dacă doriți să aprofundați banking-ul într-un cadru cât mai aplicat, dacă v-ar plăcea să lucrați în departamentele de banking ale Băncii Naționale a României, ale instituțiilor de credit din România sau ale firmelor de consultanță, atunci BANCAS este oferta academică dedicată acestor planuri.

 

Florian Neagu - director adjunct, Direcția stabilitate financiară din BNR


Florian Neagu

Florian Neagu

Director adjunct al Direcției stabilitate financiară, BNR

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori