Problema schimbării în România, în sensul impus de tendințele de pe aliniamentele modernității care dau consistență ideii de progres, nu a avut o abordare nici conjuncturală, nici sistematică. Analizele culturale, mai numeroase, au privit aproape exclusiv raporturile dintre tradiție și modernitate și au avut puțină rezonanță dincolo de unele cercuri intelectuale restrânse, aflate într-o gâlceavă pe imitația unor idei din moda timpului, adeseori minore, anecdotice sau prea personalizate.

La 1 decembrie 2021, Academia de Studii Economice din București și Banca Națională a României au semnat un protocol prin care își unesc eforturile în vederea impulsionării cercetării și performanței academice în domeniul monetar-bancar. Un obiectiv al acestui protocol este organizarea, în parteneriat, începând cu anul universitar 2022/2023, a unui program de masterat cu specializare în activitatea băncilor centrale, în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV). Acest masterat se numește BANCAS. El are ca scop să ofere celor interesați în aprofundarea domeniul bancar o altă perspectivă de învățare, prin aducerea sub aceeași cupolă a experienței și a cunoștințelor lectorilor din BNR cu expertiza academică a corpului profesoral din ASE, totul într-o manieră cât mai aplicată. În două cuvinte, BANCAS înseamnă BANKING APLICAT.

Perspectivele economice pentru următorii ani, în Uniunea Europeană şi în lume, s-au modificat substanțial ca urmare a pandemiei de COVID-19, de la începutul anului 2020. Răspunsul urgent şi coordonat din partea Uniunii Europene și a membrilor săi, pentru a face faţă enormelor consecinţe economice şi sociale, a inclus transformarea digitală, implicând trecerea de la analogic la digital, optimizarea proceselor de lucru, a muncii în echipă și a experienței clienților, precum și implementarea de soluții de business digitalizate și integrate care să semnaleze erorile, prin care să se poată coordona afacerea de la distanță
Pagina 13 din 96

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

RSS

Autori