Enciclopedicul curs de economie politică al lui Virgil Madgearu prezintă principalele problematici ale științei economice din perspectiva diferitelor școli de gândire care s-au aplecat asupra lor, dar și principalele concepții ale acestor școli. Autorul nu se mulțumește cu trecerea în revistă a subiectelor și a concepțiilor despre acestea, evitând capcana sterilă a falsei obiectivități. Dimpotrivă, Madgearu emite judecăți de valoare asupra teoriilor economice pe care le prezintă, recunoscând totodată, fiecăreia, rolul său în istoria gândirii economice...

Majorarea salariului minim reprezintă o decizie arbitrară care nu se corelează cu productivitatea. Nu stimulează creșterea nivelului de trai și nici crearea de locuri de muncă. Poate aduce bugetului mai mulți bani, dar cu condiția să nu genereze șomaj...

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

RSS

Autori