Într-o postare pe Facebook, preluată de mass-media, un avocat cunoscut pentru atitudinea critică față de bănci susține că guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) nu-și dorește aderarea țării noastre la zona euro, întrucât ar putea fi supus auditului Curții de Conturi Europene. Afirmația respectivă nu are nicio legatură cu realitatea, deoarece această instituție europeană, după cum vom demonstra în continuare, nu are atribuții pe linia verificării conturile financiare ale băncilor centrale din statele membre ale Uniunii Europene.

 

 Ce este Curtea de Conturi Europeană și ce entități verifică?

 

Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al Uniunii Europene. După cum este precizat pe siteul său de Internet, acestă instituție acționează pentru a îmbunătăți gestionarea de către Comisia Europeana a bugetului UE și întocmeste rapoarte despre situația finanțelor europene. Atribuțiile Curții de Conturi Europene sunt precizate în primul alineat al articolul 287 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care specifică următoarele: “Curtea de Conturi verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii. De asemenea, aceasta verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale oricărui organ, oficiu sau agenție înființată de Uniune, în măsura în care actul constitutiv nu exclude acest control”. De precizat că, bugetul UE, prin care se deruleză finanțele europene, nu reprezintă decât puțin peste 1% din produsul intern brut al statelor membre ale Uniunii.

În rândul instituțiilor și organelor UE care sunt verificate de Curtea de Conturi Europeană intră Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Justiție a UE, pentru a aminti doar câteva din entitățile de acest gen[i]. În ceea ce priveste agențiile UE, putem enumera Agenția Europeană pentru Medicamente, Autoritatea Bancară Europeană, Oficiul European de Poliție și lista ar putea continua.[ii]

 

Cine derulează auditul extern al băncilor centrale naționale?

 

Aspectele legate de auditul extern al băncilor centrale naționale din Uniunea Euroepană sunt reglementate la art. 27 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale[iii] și al Băncii Centrale Europene, anexă la TFUE. Potrivit acestui articol, conturile băncilor centrale naționale sunt supuse auditării de către auditori externi independenți. Auditorii sunt pe deplin împuterniciți să examineze toate registrele și conturile băncilor centrale naționale și să obțină toate informațiile despre operațiunile lor.

 

Curtea de Conturi Europeană nu are ca atribuție auditarea BNR

 

Față de cele de mai sus, să analizăm dacă afirmația avocatului se verifică în practică. Este BNR o instituție sau o agenție europeană? NU! Nici gând! A fost BNR înființată de către Uniunea Europeană? Desigur că NU! Să precizăm că BNR a fost înființată în urmă cu 139 de ani (mai exact în 17/29 aprilie 1880) ca bancă centrală a statului român și nu ca instituție a Uniunii Europene, care nu exista la acel moment. În prezent, BNR este o bancă centrală națională (BCN) membră a Sistemului European al Băncilor Centrale și își va păstra același statut și după viitoarea aderare la zona euro. Prin urmare, ținând cont de prevederile legale prezentate mai sus, în baza unei logici elementare, rezultă că, odată cu adoptarea monedei europene unice, BNR nu va intra sub examinarea Curții de Conturi Europene, ci verificarea situațiilor sale financiare va fi făcută tot de auditori externi independenți.

 

Concluzii

 

E greu de stabilit dacă dl. avocat a facut afirmația în necunostiință de cauză sau în mod intenționat (pentru a servi unei agende personale), deși accentele ad hominem din textul său postat pe Facebook ar putea oferi indicii în conturarea unei opinii. În cazul ignoranței, nu se poate spune decât că, în epoca Internetului, adevărul putea fi aflat cu ușurintă, fiind numai la un clic distanță (adresa site-ului web al Curtii de Conturi Europene este www.eca.europa.eu). Oricare ar fi situația, rămâne un fapt că instituția denumită Curtea de Conturi Europeană nu auditează bănci centrale naționale și că textul analizat este de natură să producă confuzie în rândul publicului, cu atât mai mult că a fost preluat de o serie de publicații. În plus, astfel de postări sunt de natură să puna în joc credibilitatea și reputația celui care le face. Mă despart de cititori, reamintind cuvintele lui John Adams, cel de al doilea președinte al SUA: “faptele sunt lucruri încăpățânate și oricare ar fi dorințele noastre, înclinațiile noastre sau dictatul pasiunilor noastre, ele nu pot altera starea de fapt și evidența”.

 


[i] Lista completă a organelor și instituțiilor UE poate fi consultată la adresa https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en

[ii] Informații relevante despre agențiile UE se găsesc pe site-ul UE la adresa www.eu.europa.eu

[iii] Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) se compune din Banca Centrală Europeană și băncile centrale din statele membre ale Uniunii Europene, indiferent sau nu dacă acestea din urmă au adoptat euro.


Cristian Bichi

Cristian Bichi

Consilier guvernator, Cancelaria BNR

Articole ale aceluiași autor

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori