Comisia Europeană a publicat recent un ghid privind “Cele mai bune practici în legătură cu măsurile de ajutor oferite consumatorilor și firmelor în contextul crizei Covid-19”. Documentul respectiv reflectă rezultatul a două întâlniri la nivel înalt organizate de instituția europeană cu reprezentanți ai sectorului financiar și cu organizații ale consumatorilor și întreprinderilor în mai și iunie a.c. Principalele prevederi ale ghidului sunt prezentate în continuare.

Criza sanitară declanșată de apariția noului coronavirus și măsurile de îndiguire a acesteia au avut un impact negativ puternic asupra economiilor din Uniunea Europeană (UE). Multe firme au experimentat dereglări ale lanțurilor de aprovizionare și întreruperi/diminuări temporare ale activității, în timp ce gospodăriile s-au confruntat cu fenomenul șomajului și o reducere a veniturilor care au dus la dificultăți în ceea ce privește plata facturilor și a ratelor la împrumuturi.

În acest context, statele membre UE și instituțiile financiare (instituții de credit, împrumutători nebancari și firme de asigurări) au luat o serie de măsuri pentru a veni în sprijinul celor afectați, în special prin adoptarea de moratorii la plata creditelor, amânări ale plății primelor de asigurări și asigurarea de finanțări speciale pentru întreprinderile mici și mijlocii. La rândul lor, autoritățile de supraveghere europene și naționale au acționat pentru a menține stabilitatea financiară, iar băncile centrale au asigurat lichiditate suplimentară pe piețele financiare.

Pe acest fundal, Comisia Europeană a inițiat un dialog cu sectorul financiar și cu organizații ale consumatorilor și firmelor pentru a explora modul în care “diferiți actori trebuie să participe la eforturile de sprijinire a cetățenilor și a firmelor pe perioada crizei, cât și pe parcursul revenirii economice ulterioare”. Dialogul s-a concretizat în două întâlniri la nivel înalt, urmare cărora participanții la acestea, în dorința de a contribui la reducerea impactului negativ al pandemiei Covid-19 asupra economiilor europene, au elaborat un ghid de bune practici[i]. Acesta este adresat, în principal, instituțiilor financiare din UE și urmează a fi implementat pe baza principiului celui mai bun efort (“best effort basis”), cu respectarea prevederilor legale europene privind competiția și fără afectarea obligațiilor de reglementare ale acestora. Ghidul de bune practici (“Ghidul”) cuprinde precizări privind aplicarea moratoriilor de credit pentru consumatori și firme, efectuarea de plăți mai sigure, acordarea de noi credite și garanții, precum și recomandări pentru entitățile din sectorul asigurărilor.

Moratoriile privind plata creditelor

Ghidul recomandă instituțiilor financiare să demonstreze flexibilitate față de consumatori și firme, în același timp solicitând debitorilor să-și reia plățile aferente creditelor accesate cât mai curând posibil. Instituțiile financiare sunt încurajate să ofere debitorilor aflați în dificultate din cauza crizei Covid-19 posibilitatea de a amâna plata ratelor lor la credite pentru o periodă adecvată situației lor (de exemplu, “de la 3 până la 6 luni, dacă circumstanțele nu indică că o perioadă diferită este potrivită”). Amânarea la plată trebuie să se aplice pentru credite acordate înainte de data anunțării moratoriului și trebuie să cuprindă rambursările în contul principalului împrumutului, dobânda sau amândouă elementele (sublinierea noastră). În afară de dobânda acumulată, plata sumelor amânate nu trebuie să cuprinda orice alte costuri pentru durata amânării, cum ar fi dobânzile pentru întârziere la plată.

Consumatorii și firmele trebuie să primească întotdeauna informații clare și cuprinzătoare despre consecințele aplicării moratoriului la plata creditelor, în special despre costurile implicate. Pentru consumatorii vulnerabili, instituțiile financiare sunt încurajate, “pe măsura capacității lor, să ofere cea mai mare flexibilitate posibilă pentru a permite continuarea pe termen lung a relației cu debitorii și evitarea încetării plăților”. Creditorii financiari și birourile de credit sunt încurajate să proceseze informațiile legate de amânările de plata într-un fel care să nu afecteze negativ ratingul de credit al consumatorilor și firmelor. În acest sens, ei trebuie să respecte recomandările relevante emise de Autoritatea Bancară Europeană și Comitetul Internațional privind Raportările de Credit.

Plățile și disponibilitatea numerarului

Ghidul recomandă ca instituțiile de credit și firmele să promoveze plățile fără numerar pentru reducerea riscurilor de sănătate. Cu toate acestea, instituțiile financiare trebuie să depună eforturi pentru a asigura disponibilitatea numerarului chiar si în cele mai îndepărtate zone, întrucât acesta rămâne cel mai uzitat mijloc de plata pentru grupuri vulnerabile de consumatori, cum ar fi bătrânii. La rândul lor, firmele trebuie să ofere asigurarea că numerarul este acceptat în magazine.

Credite și garanții noi în contextul pandemiei

Ghidul recunoaște importanța asigurării unui flux continuu de resurse financiare pentru firme, pentru a reduce impactul crizei Covid-19. Ele trebuiesc alocate rapid, fără întârzieri și proceduri administrative ce nu sunt necesare. Creditele trebuie acordate fără a aduce atingere stabilității financiare a instituțiilor creditoare și obligațiilor lor prudențiale. Ele nu trebuie să aibă comisioane și rate de dobânzi excesive, “dincolo de ceea ce se consideră un comision sau o rata de dobânda justă, ce reflectă condițiile de piață și evaluarea riscului de credit”. În privința accesului la împrumuturi, accentul trebuie să se pună pe acele firme cu probleme temporare de lichiditate, dar cu bune perspective de a-și continua activitatea.

Cele mai bune practici pentru firmele de asigurare

În legatură cu sectorul asigurărilor, ghidul recomandă ca firmele din domeniu să ia în considerare diferitele implicații practice pe care criza Covid-19 le are pentru activitatea consumatorilor și să demonstreze flexibilitate față de clienți în privința îndeplinirii obligațiilor lor contractuale. Asigurătorii sunt încurajați să continue să acționeze în cel mai bun interes al consumatorilor. Printre altele, ghidul recomandă ca asigurătorii să proceseze și să evalueze creanțele legitime, cât de repede posibil în actualele circumstanțe. De asemenea, aceștia sunt încurajați să fie deschiși la solicitările deținătorilor de polițe care întâmpină dificultăți financiare din cauza pandemiei și să amâne temporar plățile regulate de prime, fără dobânzi și comisioane, cât de mult le permite capacitatea lor financiară.

 


[i] Ghidul este disponibil la adresa https://ec.europa.eu.info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic-en.


Cristian Bichi

Cristian Bichi

Consilier guvernator, Cancelaria BNR

Articole ale aceluiași autor

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori