Un obiectiv fundamental al cadrului național de gestiune a crizelor financiare este acela de a minimiza, pe cât posibil, sprijinul financiar public acordat instituțiilor de credit cu probleme.  În situații excepționale, cadrul permite însă recapitalizarea acestor instituții, atât în procesul de rezoluție, cât și în afara acestuia. În rezoluție, astfel de măsuri de sprijin finanțate de către stat iau forma specifică a instrumentelor publice de stabilizare financiară, ce se aplică în condiții strict reglementate.

Este euro un pod prea îndepărtat? Cât de rapid ne putem mișca astfel încât construcția să fie durabilă, să evităm subrezimi ale fundației ce vor impune corecții dureroase. Ca să ne apropie, acest pod trebuie să ne ajute să acoperim decalajele, mai ales cele de nivel de trai.

Măiestria băncilor centrale de a face ghidajul prospectiv al așteptărilor fără a genera sevraj depinde mult de credibilitatea demonstrată în timp a acestor instituții - validată de implementarea măsurilor pe care le-au comunicat, de ajustarea la timp a mesajelor și asumarea erorilor, inclusiv cele de prognoză
Pagina 1 din 30

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.

Căutare

RSS

Autori